Create In Izmir

Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Dijital Girişimcilik Hub’ı Projesi

Yaratıcılığın dönüştürücü ve bütünleştirici gücünü harekete geçiriyoruz.

Yaratıcı endüstrilere dair yeni ürün ve hizmetlere güç vermeyi hedefliyoruz.

Refah ve keyif ile üretme gücünün İzmir ile anılmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Geçmişin 8500 yıllık gücünü, geleceği şekillendiren yaratıcı yaklaşımlar ile kucaklıyoruz.

Yaratıcı ekonomik dönüşüm süreçlerinde güçlü bir duruş için mevcut sektörlerin güçlenmesine katkı sunuyoruz.

Yerel yaratıcılık ve kültür unsurlarının dış kültürler ile etkileşiminden doğan yenilikçi ürün, hizmet ve süreçleri harmanlıyoruz.

entrepreneurial ecosystem among creative and cultural, manufacturing and tourism sectors

CREATE IN IZMIR

Projemiz yenilikçi ve yaratıcı ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için yaratıcı ve kültürel, imalat ve turizm sektörleri arasında bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

30 ay sürecek projenin sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı bekliyoruz:

● Bir Dijital Yaratıcı Merkez kurmak, geliştirilmek ve güçlendirmek,

● Yaratıcı endüstrilerin üretim ve turizm sektörüyle etkileşimini artıracak girişimciler için yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesi,

● Dijital Yaratıcı Merkez ve Yaratıcı Girişimcilik Ekosisteminin teşvik edilmesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen ve İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Manisa, Kütahya ve Muğla dahil olmak üzere tüm Ege Bölgesi’de başta Dijital Oyun ve Dijital Sanatları destekleyen Bilişim/Yazılım, Tasarım, Sinema/Televizyon ve diğer yaratıcı endüstrilere odaklanan Projemiz ile ülkemizde yaratıcı endüstrilerin ve üretim sektörünün uluslararası gücünü artırmaya katkı sunmayı hedefliyoruz.

PROJE KİMLİĞİ

CREATE IN IZMIR: Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Dijital Girişimcilik Hub’ı Projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından EGİAD, İzmir Vakfı ve İZKA ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilmekte ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İŞBİRLİĞİ AĞI

Afyon


Aydın


Denizli


Kütahya


Muğla


Uşak


İletişim

BİZE ULAŞIN

Bu Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Dijital Girişimcilik Merkezi Projesinde yerinizi alın